ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗtoggle
2. ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ELPEDISONtoggle
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗtoggle
Συμπληρώστε "Ναι" σε περίπτωση που απατείται εξ αρχής εγκατάσταση (π.χ. σε περίπτωση νέου κτίσματος)
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Για Oικιακό Πρόγραμμα, σε περίπτωση που η παροχή είναι καταχωρημένη σε στοιχεία εταιρείας)toggle